Després d’uns quants anys formant part de la Comparsa “Els Pollosos”, l’any 2015 marca un nou camí de la filada amb nous companys de viatge i amb el mateix rumb i il·lusions que prenem fa ja anys i que ens fa gaudir d’eixos dies en què sempre cal respirar alegria, companyonia i il·lusió cap a la festa.
De la mà de la Comparsa Zaidies compartim les festes amb les piles carregades, amb l’anhel que sempre desperta un nou projecte juntament amb tres filades amb sobrada trajectòria festera, Abul-Abbas, Beduïns i Moros de la Mitja Lluna, les quals formen una gran comparsa i ens han acollit amb els braços oberts des del dia en què formem aquesta unió. Per part nostra, podem dir que procurarem estar a l’altura en aquesta aventura aportant el nostre estímul i sentiment fester.

La filada “Mudéjares” va nàixer l’any 1999 formant-se per un grup d’amics inicialment companys d’esquadra en la comparsa Ain-Karim, als quals se’ls han anat unint al llarg dels anys més components arribats d’altres filades o novençans en açò de la festa.

“Mudèjar” és un terme que deriva de la paraula àrab مدجّن (transcrita mudaʒʒan, que significa «domèstic» o «domesticat»), de naturalesa despectiva, que s’utilitza per a designar als musulmans que van romandre vivint en territori reconquerit pels cristians, encara que segregats en barris anomenats moreries i menys específicament aljames i sota el seu control polític, durant el procés d’avanç dels regnes cristians cap al sud (denominat Reconquesta), que es va desenvolupar al llarg de l’Edat Mitjana en la Península Ibèrica.

Indumentària Oficial

Jupetí amb franges verticals en crema i blava nacrat amb passamaneria daurada sobre camisa blanca rematada en or i bombatxos color terracota, separats per faixí blau ducats rematat en els seus extrems per flocs nevats.
Tocat: Mocador terracota fixat amb cordó blanc i blau trenat.
Calcer: Botes negres.
Gala: Capa albina rematada en terracota.

Galería