La filada “Mozárabes” va nàixer l’any 1999 com una part de l’antiga i ja desapareguda comparsa “Tuareg”. Alguns dels seus membres van voler deixar de ser moros per a abraçar el cristianisme.
Ens identifiquem per ser una gran família, perquè a més ser festers i amics, una gran majoria som components de l’Associació Musical “L’Avanç” i per aquest motiu per a gran part dels festers som considerats la “barraca dels músics”.
.

Durant 17 anys vam ser una filada de la comparsa Cristians del Campello i amb ells visquérem l’experiència de dues capitanies.
En l’actualitat, la filada “Mozárabes” s’ha unit a la comparsa Jaume I.
Comptem amb un bon futur de xiquets i adolescents que no arriben a la majoria d’edat.

Comptem amb el privilegi de tindre una marxa pròpia, Concòrdia, composta pel mestre Luis Seguí.

C/ Calle Ramón y Cajal.

Indumentària Oficial

La filada té la indumentària oficial de la barraca mare, el Jaume I, i un altre compost de:
Pantalons i camiseta de malla, botes negres i una túnica de color granat amb una creu daurada en el centre amb dues mitges llunes platejades.

Galería