Començant la segona meitat dels setanta, un grup d’amics va decidir fer la Festa una mica més gran agregant-se a les Comparses que ja existien. Els seus fundadors Isidro, Carmina, Cele, Mari, Celedonio, Paco, Francis, Juan, Consuelo, Mª Reyes, Caqui, Marta, Antonio, Mª Loreto, Rafa, Toñi, Conchi, Paco, etc., van entendre el seu significat com la representació de les gents del camp, ja que al Campello, conegut per tots com un poble pesquer, també habitaven gents de la terra.
Gent que treballava els camps de sol a sol per a obtindre collites que menjar, vendre o cedir a altres gents.

Es va començar amb vestits dels avis i àvies, vestits que es tenien a les cases. Any rere any s’ha anat millorant el vestuari, que és en propietat. Aquest és un dels orgulls de la nostra Comparsa que serveix per a alegrar la Festa i sentir-nos més positius. Fins hui hem representat orgullosament quatre Capitanies.

Escut espanyol recollit entre trios espigats de blat rematat per corona real borbònica. El mitjà alt quadribarrat de sang i groga, sustentat per quatre camps nacrats paral·lels dos a dos, albergant en el seu sí de sinistra superior la mar, a la seua destra la terra arbrada, en la sinistra inferior dues forques entrecreuades, amb la torreta del Campello a la seua destra.
Estandard blau bàsic amb escut central.
Bandera amb símbols del camp, roselles i espigats de blat.

Plaça de l’Ajuntament, 4. 03560 El Campello
Tel. 607 514 123 – 661 509 690

Indumentaria oficial

Vestit: El vestit oficial es compon de jupetí blau amb camisa blanca i cinturó roig, pantalons i botes negres.

Galería