Són coneguts pel malnom de “marranets”, ja que la seua mascota és un porquet. També per la cercavila de “l’enfarinà” i l’Ambaixada de l’Escaleta “a les cinc i un minut” en la vesprada del dia 13 d’octubre.

Estrela de l’imperi almoràvit envoltada per mitja lluna en punta cap a l’est sobre el nom escrit en àrab per damunt de la representació gràfica d’un colom menjador, en pitxer de fi cristall, fix a l’oest. Tot el conjunt en color blau ducats.

Santa Teresa, 22 03560 El Campello

Filada Berebers

Filada Almorávits

Indumentaria oficial

Tocat: Casc blau ducats amb borla blanca o mocador arabesc blau i blanc.
Vestit: Jupetí blau ducats amb rivet daurat sobre brusa de color salmó i bombatxos bordeus, separats per faixí amb franges verticals roig fosc, taronja i daurat o pel mocador arabesc.
Calcer: Botes marró de cuir amb canya replegada o babutxes.
Gala: Capa blava ducats sobre gel·laba blava celeste cenyida pel faixí amb turbant blau ducats i sobre mocador arabesc blau i blanc.

Galería