La conquesta franca origina un grup aristocràtic contraposat a la gran massa de població. Aquest grup sorgeix d’aquella fusió entre llinatges indígenes pirinencs i membres de la noblesa hispanogoda. Formen estament governant, juntament amb els comtes i els vescomtes. Són els senyors de la guerra i disposen d’un equipament militar complet: cavall, arreus, armament…
La generalització de l’ús de l’estrep i la criança dels cavalls potents revolucionen les tècniques militars a partir del segle VIII. L’estrep permet que el combatent dispose d’armament pesant, ofensiu i defensiu, sense caure del cavall. Els cavallers, millor armats i més ràpids que qualsevol altre combatent, es professionalitzen i es converteixen en els nous «senyors de la guerra». Els monarques francs i els comtes estimulen els exèrcits de cavalleria que els garanteixen l’hegemonia militar.
En el segle IX, l’imperi carolingi organitza exèrcits de cavalleria. En el s. XI, molts cavallers es lloguen com a mercenaris en les guerres de l’època. Els Cavallers de Conquesta anaven a l’avantguarda de les batalles.
La comparsa “Cavallers de Conquesta” té com a finalitats:
El coneixement dels cavallers i personatges històrics que van col·laborar amb el rei Jaume I per a conquistar les nostres terres.

L’observació dels principis de l’honor cavalleresc de l’època de la conquesta que siguen compatibles amb la nostra actual societat, i la plena vigència per al nostre país dels principis de llibertat, justícia, solidaritat i igualtat.

El blasonament de Cavallers de Conquesta és:
Escut quarterat:
1r. De plata amb castell d’una torre oberta, que simbolitza la Torre de la Illeta;
2n. De plata amb una creu plena de gules, creu de Sant Jordi;
3r. D’atzur amb dos peixos creuats de plata i
4t. Ondulat d’atzur i plata, un vaixell que porta per vela la “Senyera de Conquesta”. Per timbre, una corona ducal.
Aquest escut recorda els orígens i tradicions del poble del Campello.

Indumentària oficial

Casaca negra amb un fons blanc i una creu roja en el pit, la bandera en les dos mànegues i tot el vestit rivetat amb una passamaneria daurada.

Acompanya al vestit unes malles, jersei i caputxa en color gris i un cinturó amb una bosseta a la cintura i unes botes de mitja canya amb detalls platejats.

Per a les entrades tenim vestit propi, en el qual predomina el color negre, amb capa beix, i en el pit portem l’escut de la comparsa en colors vius i acompanyem el cuir del vestit oficial i les malles molt semblants.

Galeria